Foredrag

Barnets bedste – efter skilsmissen

Undersøgelser viser at forældres samarbejdsevne, lydhørhed overfor barnets behov og måde at håndtere konflikter på , spiller en større rolle for barnets velbefindende end måden forældrene organiserer bopæl og samvær på. I foredraget Barnets bedste – efter skilsmissen  ser vi på, hvordan man kan træne samarbejdsevnerne, hvad det vil sige at være lydhør overfor barnets behov og hvordan man kan lære at forstå og håndtere konflikterne, så de ikke spærrer for samarbejdet. Foredraget giver  indblik i børnenes verden og hjælper forældre med at blive opmærksomme på børnenes behov og signaler – også de nonverbale. Bedsteforældre bliver klædt på til at være en oase af støtte og tryghed, mens alt andet er i opløsning. Og sundhedsplejesker, lærere og pædagoger får mandat til turde hjælpe forældrene uden at tage parti.

”Børn tåler godt forandringer, men de tåler ikke at være centrum for forældrenes konflikter,

Fra kærester til kolleger

Når ægteskabet eller samlivet ophører, står de voksne overfor udfordringen med at forandre deres relation fra at være kærester eller ægtefæller til at være samarbejdspartnere og forældrekolleger. Undersøgelser viser, at forældres samarbejdsevne, lydhørhed overfor barnets behov og måde at håndtere konflikter på spiller en større rolle for barnets velbefindende end måden forældrene organiserer samværet på.I foredraget  Fra kærester til kolleger ser vi på, hvad der typisk sker, når en konflikt mellem forældre eskalerer, og hvordan man kan ved at blive bevidst om faresignalerne, kan handle anderledes.

Når børnebørn er delebørn

Børnebørn er livets dessert siges det. Når familien forandres og deles op i et liv hos far og et liv hos mor, kan bedsteforældre udfylde en vigtig rolle, som det uberørte helle, hvor livet ikke er forandret. Alligevel kan forandringerne være udfordrende for både den unge og den ældre generation. Foredraget vil tage fat om rækken af spørgsmål, som kan opstå, når bedsteforældrelivet skal leves under forandrede former.

 Fagfolk i mødet med skilsmissen

Som sundhedsplejerske, lærer eller pædagog står man ofte midt i hverdagens udfordringer, når skilsmissen rammer. Det har stor betydning for familiens muligheder for at komme godt og trygt igennem den første turbulente fase, at blive mødt af fagfolk, som kender til børns og voksnes udfordringer og tør tale om dem og tage hånd om dem. Skilsmisse er ikke bare en privat sag, det er en afgørende livsforandring. En livsforandring som giver fagfolk mandat til at tage hånd om de behov som opstår.

Konflikthåndtering i familien

Også i familien er konflikter en del af hverdagen. Hvor mennesker lever og giver plads til hinanden opstår uenigheder, spændinger og konflikter. Konflikterne er ikke  problemet, det afgørende er, hvordan vi tager hånd om konflikterne. I familier, hvor børn ser at de voksne både tør, kan og vil tage hånd om konflikterne, bliver børn robuste og klar til selv at møde konflikter både ude og hjemme.

Kirken som arbejdsplads – kursus i konfliktforebyggelse

Læs mere her i folderen  Kirken som arbejdsplads

Konflikthåndtering i hverdagen

Konflikter på arbejdspladsen fører stress og sygemeldinger med sig. Arbejdspladser som har en god konfliktkultur, styrker arbejdsmiljøet og understøtter både medarbejdernes trivsel og arbejdspladsens mulighed for at løfte hverdagens opgaver.

Skriv gerne til os og hør om vi kan komme ud til netop jeres behov.

 

Søgeord: Ruth Juul – Skilsmissehjælp – mægling – konfliktmægling -konfliktforståelse –  konflikthåndtering – skilsmisserådgivning – skilsmissebørn -grupper for børn –  skilsmisseraad – skilsmissekursus.