Kontakt Kondia

Centerleder og konfliktmægler Ruth Juul

Familierådgiver og konfliktmægler
Ruth Juul
Drosselvej 6
2630 Taastrup
Mail : RJ@kondia.dk
Tlf. (+ 45) 22 45 97 65

CVR/SE-nummer 34 83 34 51
konto nr.  0400- 4017877262

 

 

 

 

 

 

Ruth Juul

Som konfliktmægler, underviser og samtalepartner ser jeg i mit daglige arbejde betydningen af at parter i konflikt, får mulighed for både at fremlægge eget perspektiv og lytte til den anden parts perspektiv. Igennem dialogen åbnes mulighed for, at der ikke bare er to perspektiver, men at noget nyt kan opstå. Mit virke bygger på mange års erfaring som lærer, skoleleder og familierådgiver. Min faglige baggrund er en læreruddannelse fra Frederiksberg Sem, en Diplom i Ledelse fra Forvaltningshøjskolen og en Mastergrad i Konfliktmægling fra Kbh. Universitet. Jeg er gift med Claus Juul, som er ledende overlæge og sammen har vi 4 voksne drenge, svigerdøtre og fire børnebørn.

 

 

 

Psykolog og underviser Anne Dorte Krog Gausbøl

Psykolog og underviser
Anne Dorte Krog samarbejder med Kondia om forældreprogrammet “Fra Kærester til Kolleger”

Anne Dorte Krog 

I mit daglige psykologarbejde med børn og familier, har jeg oplevet, hvor mange forskellige udtryk reaktioner på en skilsmisse kan have. Når vi begynder at tage fat på samarbejdet og kommunikationen mellem forældrene, er det min generelle oplevelse, at det er der, der skabes mærkbar forandring og bedre trivsel for børnene. Derfor betyder det meget for mig at formidle viden, der kan være med til at igangsætte mulige forandringer med børnene i fokus. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Jeg arbejder med børn, familier og parterapi i min praksis, som du kan læse mere om på www.actklinikken.dk