Kontakt Kondia

 

 

 

Centerleder og konfliktmægler Ruth Juul

Familierådgiver og konfliktmægler
Ruth Juul
Bryggervangen 2 1.th.2100 Kbh Ø
Mail : RJ@kondia.dk
Tlf. (+ 45) 22 45 97 65

CVR/SE-nummer 34 83 34 51
konto nr.  0400- 4017877262

 

 

 

 

 

 

Ruth Juul

Som konfliktmægler, underviser og samtalepartner ser jeg i mit daglige arbejde betydningen af at parter i konflikt, får mulighed for både at fremlægge eget perspektiv og lytte til den anden parts perspektiv. Igennem dialogen åbnes mulighed for, at der ikke bare er to perspektiver, men at noget nyt kan opstå. Mit virke bygger på mange års erfaring som lærer, skoleleder og familierådgiver. Min faglige baggrund er en læreruddannelse fra Frederiksberg Sem, en Diplom i Ledelse fra Forvaltningshøjskolen og en Mastergrad i Konfliktmægling fra Kbh. Universitet. Jeg er gift med Claus Juul, som er ledende overlæge og sammen har vi 4 voksne drenge, svigerdøtre og fire børnebørn.