Konfliktmægling

Velkommen til Center for Kontakt og Dialog – Kondia.

NYHEDER

 TILBUD I SAMARBEJDE MED LØGUMKLOSTER REFUGIUM – SE MERE PÅ

 http://www.loegumkloster-refugium.dk/Program/Barnets-bedste—efterskilsmisse

Temadag for sundhedsplejersker

 

 

Mød familien – efter skilsmissen

Danmark har 316.000 børn mellem 0 og 17 år, hvis forældre er blevet skilt. Hvert tredje barn oplever, at deres mor og far går fra hinanden. I en skilsmisse er de fleste enige om, at de vil barnets bedste, men i kampen for det bedste, kan man komme til at kæmpe om, hvad der er det bedste.

Børn, hvis forældre samarbejder, trives på højde med børn i klassiske kernefamilier, mens børn i familier, hvor der er åbenlyse konflikter, lider under det, så de er truet på deres psykologiske og mentale trivsel.

”De konklusioner, der står tilbage fra forskningsstudier, viser sammenfattende, at forældrenes samarbejdsevne, måde at håndtere konflikter på og lydhørhed overfor barnet spiller en større rolle for barnets velbefindende end samværsordningens form og omfang.”(Kilde Mai Heide Ottesen – seniorforsker SFI)

Sundhedsplejersken varetager en nøglerolle i forhold til at møde danske forældre med råd og vejledning, når forældreskabet er vanskeligt. Det gælder også de mange skilte forældre.

 Temadagen Mød familien – efter skilsmissen sætter fokus på, hvordan man som sundhedsplejerske bedst muligt kan understøtte forældrenes ønske om at gøre det bedste for deres børn, efter skilsmissen.

Dagen giver konkrete redskaber til:

  • At se høre og forstå skilsmissen set fra børnehøjde
  • At understøtte forældrenes samarbejde
  • At være hjælper i andres konflikter

Tid og sted: Torsdag d. 6/4-17 Fra kl. 9.00-16.00 På Taastrup Park Hotel

Brorsonsvej 3, 2630 Taastrup ( 5. Min. gang fra Taastrup S.)

 Pris : 1995 kr. incl. moms og forplejning reg. 0400 4017877262 Mob. Pay 22459765

Tilmelding: På RJ@kondia.dk senest d. 16/3-17. Tilmeldingen er gældende når betaling er registreret.

Hvad går Konfliktmægling ud på ?

I mæglingsrummet får både du og den du har en konflikt med mulighed for at få fortalt hvordan I ser konflikten, men også høre på hinanden. Når samtalen helt er kørt af sporet og konflikterne har taget over, kan det være det der skal til, at I får en professionel håndsrækning til at få genetableret en samtale, så I igen selv kan tage ansvaret. Handler konflikten om samarbejdet om børnene, efter en skilsmisse, er der meget at vinde ved selv at søge hjælp, frem for at overlade afgørelsen til Statsforvaltningen. Handler konflikten om samarbejdet på en arbejdsplads, er der meget at vinde i selv at finde vej før langtidssygemeldinger eller fyring er eneste udvej. Mæglingens indhold præsenteres i en lille video her nedenfor.